Linda Mann webmaster
Linda
Mann
Webmaster
Jag brinner för digital marknadsföring och mätbara resultat
Kontakta mig
Lite om mig själv

Jag brinner för digital marknadsföring och mätbara resultat. Jag började ganska sent i denna “unga” bransch men är väl uppdaterad med trender och vilka kanaler som är viktigt att satsa på som företag om man vill vara ledande inom sitt område. Kritiskt granskande och satsar på kvalitet före kvantitet, både privat och i arbetslivet.

Jag har arbetat som Digital strateg och marknadskoordinator för företag i olika branscher under många år och trivs väldigt bra i denna roll. Detta kan innebära allt från att vara strategisk
rådgivare för att öka den interna kompetensen inom företaget till uppföljning och utvärdering av olika marknadsaktiviteter men även att kravställa leverantörer. Det är viktigt att veta vad du betalar för.

Kontakta mig