Referenscase Svero Lifting AB

Framgång
Dig(ital vic)tory with
Team Digtory

Bemanning av Svero Liftings marknadsavdelning

Digtorys uppdrag ser väldigt olika ut beroende på vilken typ av digital förändringsresa som uppdragsgivaren står inför, hur långt de har kommit och vilka behov och förutsättningar som de har. Ibland får vi bara en frågeställning att jobba vidare på, som i Svero Lifting ABs fall. Så här lät det vintern 2021:

“Vi vill vara tillgängliga för alla som vill lyfta säkert. Vi vill också ta nya marknadsandelar och öka vår omsättning. Vi vet att vår digitala plattform idag inte kan ge våra användare det de behöver. Vad behöver vi göra?”

Det räcker för oss för att komma igång men det är självfallet en ganska bred fråga som kräver en hel del behovsutredning. Vi började tillsammans med Svero att samla ihop mål, förväntningar, avgränsningar, omfattning, projektmål som blev till styrdokument, och som sedan blev till underlag för den nya webbplats som ni ser idag. Vi tog även fram strategi för eftermarknad.

Vi bemannade alltså Svero marknadsavdelning där vi stöttade Svero genom behovsutredning, utbildning/coachning, kravställning, projektets alla faser och så vidare. Idag är vi ansvariga för Sveros förvaltning av marknad.

Om projektet – Ny digital plattform

Hur gick det då till? Nedan beskrivs projektet i korthet.

Steg 1

Vintern 2021 påbörjas behovsutredning utifrån befintlig webb och marknad. Arbetet ledde till styrdokument i form av kommunikationsstrategi, kravställning före, under och efter lansering.

Steg 2

Projektstart med vald leverantör; HL Design. En arbetsgrupp och en styrgrupp upprättades för att försäkra att inget tappas på vägen fram.

Steg 3

Under projektets gång sker utbildning i olika ämnesområden, för att få en så bra lansering som möjligt.

Steg 4

December år 2022 lanserades Svero nya plattform (E-handel) fas 1, för befintliga kunder. I januari 2023 lanserades webbplatsen för alla.

Steg 5

Planering fas 2 och igångsättning av förvaltning marknad.

E-handeln är byggd med konfiguratorer, med möjlighet att kunna beställa produkter direkt genom modern betalväxel “Adyen”, få offert, hantera sina supportärenden osv. Bakom inloggat läge kan kunden ladda ner sina certifikat, lägga en snabborder etc. En ganska komplett servicebank. En avtalskund hos Svero kommer definitivt att bli nöjd.

Fas 1 är alltså lanserad men vi är absolut inte klara, fas 2 är redan på bordet med vidareutveckling.

De som har varit med under resan och gjort detta möjligt är framförallt Svero själva, Digtory som stöttat och kravställt, HL Design som har utvecklat plattformen samt designat den utifrån Sveros befintliga grafiska profil, Proclient som har ansvarat för integration mot Pyramid samt Adyen.

Systemsammanfattning

ERP = Pyramid

Utveckling Pyramid = Proclient

E-handel = VM3 (byggd på Rubyonrale, ett amerikanskt open source)

Betalväxel = Adyen

Om Svero Lifting AB

Från webbplatsen: 

“I mer än ett halvt sekel har vi motverkat tyngdlagen och gjort tungt lätt. Idag erbjuder vi produkter från egen tillverkning och lösningar av högsta kvalitet från noggrant utvalda leverantörer. Vårt huvudkontor ligger strax söder om Jönköping och tillsammans är vi ett tiotal personer som arbetar för att lyfta din verksamhet.

Att lyfta rätt är viktigt. Att lyfta säkert är livsviktigt.

Oavsett vad du vill lyfta så är det av yttersta vikt att det görs på rätt sätt. Vi strävar efter att erbjuda högsta kvalitet genom hela processen, och för att försäkra både dig och oss själva om kvalitet och funktion så genomgår alla våra produkter säkerhetstester, ofta med hjälp av RISE, Research Institutes of Sweden (tidigare SP).

Som ett led i vårt arbete med kvalitet och säkerhet så är vi också kvalitetssäkrade enligt ISO 9001:2008. Detta innebär en garanti för att våra produkter och tjänster alltid håller hög och jämn nivå.” 

Läs mer under svero.com/case.

Vad menar Digtory med styrdokument/kravställning?

  • Behovsutredning i form av analys och sammanfattning av verksamhetens mål och förväntningar
  • Mätplan
  • Sökordsanalys som är grund till struktur på webbplatsen
  • Dokumentation över kundresan
  • Delvis teknisk dokumentation som ska hjälpa leverantör att förstå målbilden
  • Funktionsbeskrivning
  • Delvis kommunikationsstrategi

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa just dig? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.