kommunikationsstrategi
Kommunikations-
strategi
Team Digtory har många års erfarenhet av digital affärsutveckling och kommunikation.

Vi vägleder er genom ert företags digitala förändringsresa.
Kontakta oss idag!

Vad är en kommunikationsstrategi?

 
Det finns många olika typer av styrdokument som behövs när du ska jobba med digital marknadsföring men det blir lätt att “kärt barn har många namn” och att alla jobbar med dessa på olika sätt. Om vi exempelvis pratar marknadsplan så är det för vissa en plan med aktiviteter medans den för andra endast består av budget och för den tredje är det ett samlingsnamn för olika typer av stydokument som tillsammans ger en komplett plan för marknad och sälj. Som mycket inom den digitala marknadsföringsvärlden så finns det inga direkta rätt eller fel.
 
För oss är en kommunikationsstrategi det som reglerar hur ett specifikt företag ska jobba med kommunikationen. Det kan vara både internt och externt. Exakt vad den ska bestå av beror på hur verksamheten ser ut, vad som är viktigt, vem målgruppen är, vad det finns för affärsmål osv. Det gör att vi alltid behöver få en helhetsbild kring företaget för att kunna hjälpa till att ta fram en kommunikationsstrategi som går att använda på riktigt. Detta sker vanligtvis utifrån frågeställningar och projektmöten. Det krävs oftast även någon form av analyser, exempelvis webbanalys, målgruppsanalys, konkurrensanalys, sökordsanalys, kanalanalys osv. Ibland är dessa analyser enklare och ibland mer avancerade. Allt beror på behovet för det specifika företaget.
 

Analyser leder till strategier

 
Analyserna och utredningsfasen leder sedan till strategier, exempel kan vara kanalstrategi, omnistrategi, inbound marketing-strategi etc. Dessa strategier blir vad vi tillsammans kallar kommunikationsstrategi. Självfallet hänger strategierna ihop och en röd tråd genomsyras men den är fortfarande uppdelat i kapitel eftersom varje del har ett syfte, mål och ibland även ett visst arbetssätt. Sen kan det även vara olika syften och mål inom ett kapitel/strategi. Pratar vi exempelvis marknadsföringskanaler så har vanligtvis alla kanaler olika mål och syften och samma kanal kan dessutom ha olika syften och mål beroende på var i kundresan vi tittar. Oftast behöver vi också några komplement till kommunikationsstrategin, såsom mätplan, innehållskalender och grafisk manual. Samtliga styrdokument ska självfallet hänga ihop med en röd tråd. Ibland kan även vissa delar i kommunikationsstrategin behöva brytas ut och ha mer omfattande strategier, eftersom den delen är så pass viktig för just detta företag.
 
Vi brukar även ha med information kring varumärkeslöfte och målgrupp för att man ska få en helhetsförståelse kring kommunikationen. Syfte är att vem som helst ska kunna gå in och läsa för att sedan förstå hur arbetet sker eller bör ske. Väldigt bra för nyanställda, för ledningen, när man tar in konsulter men också för de som redan arbetar operativt, det är lätt att man glömmer bort vad som har sagts och att man faller bort från den röda tråden.
 

Levande dokument

 
Detta dokument blir självfallet även ett levande dokument som bör uppdateras kontinuerligt, exempelvis varje kvartal eller när större förändring sker. Anledningen till det är att man hela tiden får nya insikter när man arbetar med analys och utvärdering, något som leder till utveckling. I vissa fall är det ännu viktigare att uppdatera strategierna mer frekvent, exempelvis om man inte hade jättemycket data/fakta när de skapades. Då blev det förmodligen en del gissningar. Även vi som är rätt duktiga på att gissa på grund av vår erfarenhet kan ibland ha lite fel eftersom varje verksamhet är unik = har olika förutsättningar, behov, målgruppsbeteenden, affärsmål osv.
Vill du veta mer eller ha hjälp att ta fram en kommunikationsstrategi? Kontakta oss för ett förbehållslöst möte.

Om du är mer nyfiken på oss så klicka gärna runt på vår sajt för att få bättre uppfattning.