Anlita en marknadsförare eller digital kravställare

Vill du anlita en marknadsförare eller digital kravställare? I detta inlägg så tänkte vi berätta lite mer om hur det kan gå till om du skulle vilja anlita oss på Digtory.

Först så har vi ett behovsmöte tillsammans. Ett kostnadsfritt möte där vi ställer ett antal frågor för att få en uppfattning kring verksamheten och uppdraget. Utifrån det tar vi fram en så kallad uppdragsbeskrivning. Den gås igenom med dig, eventuella justeringar görs och om det känns bra för dig så godkänner du den.

Anlita en marknadsförare

Vill du anlita en digital marknadsförare så kan uppdraget innefatta allt från att göra olika former av digitala analyser och strategier till att operativt utföra arbete kring SEO, SEM, SMM med mera. Vad uppdraget går ut på mer exakt beror på dina önskemål och de behov som vi tillsammans får fram genom att titta på din/er verksamhet och de mål som ni har. Vi brukar säga att vi bemannar företags marknadsavdelningar med den digitala kompetens som behövs. Läs gärna mer om vilka roller vi kan bemanna en marknadsavdelning med: digtory.se/anlita-oss

Anlita en digital kravställare

Skulle du vilja anlita en digital kravställare så står du förmodligen inför någon form av digital förändringsresa, exempelvis byte av webbplattform eller liknande. Vi har då ett antal arbetsmöten tillsammans med dig och dina kollegor för att få en helhetsbild kring verksamheten, vi gör övrig research och tar sedan fram ett kravdokument som vi går igenom tillsammans med dig. Vanligtvis så gör vi även en kommunikationsstrategi i samband. Läs gärna mer om vad en kravställning är: digtory.se/anlita-oss/kravstallning-analys. Du väljer själv om du sedan önskar att vi även ska ta rollen som projektledare, samt hur delaktig du själv önskar vara.

Oavsett om du vill anlita en marknadsförare, digital kravställare eller någon annan form av roll så är du välkommen att kontakta oss för mer information. Du når oss enklast på hello@digtory.se eller på telefon 036- 7774950.