Vad vi gör som digitala konsulter

Det är inte alltid helt enkelt att förklara vad vi gör. Vi är ett seniorteam av digitala konsulter och vi brukar säga att vi hjälper företag och organisationer som står inför en digital förändringsresa. De har bestämt att de vill eller vet att de behöver göra något digitalt för att komma framåt i sin verksamhet. I många fall vet de inte vad, de kanske bara vet att de vill flytta sin affär från det fysiska till det digitala eller att de behöver nå ut mer. De behöver inte ens veta hur de ska göra, bara att de vill göra något som ökar deras synlighet, försäljning eller dylikt med hjälp av den digitala världen. Om de inte vet hur så hjälper vi dem att göra en behovsutredning.

Bra exempel är tillverkande företag. Det är många som levt på gamla meriter, förlitar sig på återförsäljare, har gamla processer som är tidskrävande osv. De förstår att de behöver göra en förändring för att hänga med (i vissa fall även för att överleva). Det vanligaste är att man kommer fram till att man behöver vända sig direkt till slutanvändaren (oavsett B2B eller B2C) genom exempelvis en e-handel eller med övrig kommunikation men det kan också vara att man behöver förändra interna processer och göra dem digitala för att spara tid.
Här hjälper vi till med allt från behovsutredning till kravställning (för att säkerställa att man får rätt lösning utifrån sina behov, utan att behöva betala orimligt mycket), projektledning och sedan förvaltning. Vi är inga utvecklare så vi bygger alltså inte webbplatser men vi tar på oss kundhatten och är kravställare samt projektledare mot en webbyrå (vi sparar ofta både tid och pengar åt kunden). När själva e-handeln är färdigbyggd så kan vi se till att den får trafik/synlighet genom att jobba med kommunikation, exempelvis annonsering på sociala medier och Google, sökordsoptimering, nyhetsbrev osv.

Exempel på behov:

  • Företaget behöver bygga en ny webbplats/e-handel eller uppdatera befintlig – Vi hjälper till att ta fram kravställning och projektleder från ax till limpa.
  • Företaget vill få nya kunder/öka sin försäljning och funderar/tror att de kan göra det digitalt – Vi hjälper dem att reda ut hur och hjälper dem sedan operativt att utföra (om de vill), antingen som ett engångsjobb eller löpande.
  • Företaget vill få bättre lönsamhet i sina digitala satsningar – Vi kan hjälpa till att analysera, ta fram strategier och även operativt utföra (exempelvis bygga om annonskonton, sätta upp kampanjer osv).
  • Företaget vill förstå sina digitala användare bättre – Vi hjälper till att analysera och förklara vad datan faktiskt säger och hur man bör använda den för att utveckla sina digitala satsningar/sin hemsida/verksamhet.
  • Företaget vill anställa en marknadsperson men har svårt att förstå vilken typ av kompetens de faktiskt behöver – Vi hjälper till att reda ut behovet för att se vilken typ av person de behöver, om det är fler personer, vad de bör ha inhouse och vad de istället kan köpa in för tjänster osv.
  • Företaget behöver öka den digitala kompetensen hos sina medarbetare (och/eller i ledningen) – Vi hjälper till genom att utbilda och/eller att löpande coacha.
  • Företaget saknar marknadsansvarig – Vi kan bemanna med den tjänsten, antingen tillfälligt eller löpande (även andra tjänster så klart).
Vi “hugger i” där det behövs. Vissa företag har bra med kompetens inhouse och där kanske vi bara behöver vara stöd ett par timmar i månaden. Vissa saknar helt kompetens och behöver att vi bemannar företaget med en komplett marknadsavdelning. I vissa fall hjälper vi bara till med behovsutredning och sedan släpper. I vissa fall hjälper vi till med bara kravställning och kunden projektleder själv. I vissa fall har de endast behov av förvaltningsdelen, det vill säga att de behöver hjälp att förstå hur deras varumärke ska synas digitalt och hur de ska driva trafik till sin webbplats/få fler kunder/köp. I vissa case jobbar vi bara med annonsering på Google 4 timmar i månaden och i vissa fall jobbar vi uppåt 100 timmar med bara sociala medier. I vissa fall jobbar de med en byrå och vi kompletterar med den kompetens de saknar. Vi har ingen prestige att vi måste ha helheten och kan absolut jobba med andra.
Det enda företaget egentligen behöver veta är som sagt att de har någon form av behov av en digital satsning, sen hjälper vi till med resten.
Fördelen med oss är att vi jobbar lite annorlunda. Vi utgår från behovet och skräddarsyr en anpassad lösning. Vi har inga färdiga paket eller ligger i händer på en viss plattform, visst verktyg eller tjänst. Vi ser opartiskt på det och försöker få fram bästa lösningen för just detta företag. Vi är dessutom ett seniorteam, många av oss har jobbat 15-20 år i branschen. Där vi alla har lite olika specialområden som kompletterar varandra oerhört bra. Det är idag omöjligt att en person kan allt inom digital marknadsföring/affärsutveckling, därför är det oftast nödvändigt med ett team. Vi kan se till helheten om det är nödvändigt medans många andra konsultverksamheter enbart jobbar inom sin nischade del, men vi kan också jobba smått. Börja med någon del och sedan utveckla om företaget inte kan eller vill satsa för stort. Ingen verksamhet är för stor eller för liten.

Vill du veta mer hur vi jobbar som digitala konsulter så läs mer på Anlita oss.

Sprid ordet