Vi bemannar er marknadsavdelning

Knockify och Din webbstrateg gick samman våren 2020. Tillsammans kan vi bemanna er marknadsavdelning! Din Webbstrateg, ett företag med djup kunskap och lång erfarenhet av digital affärsutveckling, utbildning/coachning, analyser, rapportering samt kravställning av bland annat digitala plattformar var ett bra komplement till Knockify, då Knockifys specialistområden var att driva relevant trafik, skapa kreativa kampanjer och attrahera rätt målgrupp med rätt budskap. Nu bemannar vi tillsammans marknadsavdelningar med digital kompetens, helt eller delvis beroende på behov samt vilken kompetens som finns “inhouse”.

Bemannar Lindströms Bils marknadsavdelning

Ett exempel på hur vi bemannar en marknadsavdelning är Lindströms Bil, en bilfirma som finns på 6 orter och är återförsäljare till Toyota och Lexus. Här har vi satt ihop en projektgrupp med interna och externa personer, alla specialister inom sitt område. Vi arbetar med allt från projektledning till analys, rapportering, annonsering, SEO och content, där bland annat kravställning av webbplatsen gentemot Toyota är en del av det vi gör.

Varför gör vi detta?

Anledningen till att vi gick samman är att vi vill kunna hjälpa företag på en annan nivå. Vi har allt mer ofta insett att man behöver ta ett krafttag från grunden, att det inte går att göra “quick fix”. Det blir sällan lönsamt för någon part. Det finns mycket tid och pengar där ute som kan sparas åt diverse företag, med rätt insats och med rätt hjälp. Vi förstår också att det är djungel och det är svårt för företag att veta vem de ska vända sig till. Tack vare att Din Webbstrateg har lång erfarenhet av att kravställa digitala plattformar (över 200), så vet de vad som behöver göras och ungefär hur lång tid det tar när exempelvis en ny webbplats ska skapas eller befintlig ska byggas om. Då jobbar vi oberoende genom att ta in offerter från olika webbyråer.

Hur går det till?

Vi börjar med ett första möte, därefter hjälper vi er att hitta rätt väg till lösning utefter era behov och förutsättningar. Våra case sträcker sig mellan 1 h till 160 h/månad, eller enstaka kampanjer osv. Vi tar fram tydliga uppdragsbeskrivningar och styrdokument, så att alla vet vad som ska göras, vem som gör vad och vad det beräknas ta i tid. Själva tar vi enbart betalt för den tid vi lägger ner på uppdraget, vi har exempelvis inga marginaler på annonseringskostnad eller dylikt.

Så här brukar projektprocessen se ut:

arbetsprocess

  • Vi hjälper företag att analysera och kravställa internt och externt. Vi kan samverka med andra aktörer som gör precis samma sak som oss, vi ska alltid vara ett komplement men som kan lyfta företaget till nästa nivå.
  • Vi vill bli bäst i branschen på att presentera statistik kring resultat av marknadsföring i pengar, istället för visningar och klick. Vi analyserar inte bara i Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Google Assistant utan också via Hotjar. Vi är specialister på användarvänlighet och konverteringar.
  • Har företaget en marknadsavdelning så kan vi även gå in och utbilda i att bli duktiga på att ha ett kravställande förhållningssätt när de jobbar med digitala utvecklingsprojekt.

Växer inte våra kunder så växer inte vi, det ska vara lätt, smidigt och mätbart att vara kund till Digtory!

Bra att känna till

Vi är verksamma i styrelsen för Marknadsföreningen i Jönköping, medverkar som mentorer och i styrelsen för Nyföretagarcentrum. Vi jobbar även med att utbilda på Yrkeshögskolor. Din Webbstrateg har bland annat tagit fram en YH-utbildning som heter E-handelslogistiker som går i Nässjö på Nässjöakademin. Detta innebär att vi inte bara utbildar resurser på plats på företag utan även de som ska ut i näringslivet och jobba. Vi jobbar väldigt mycket med att få fram företag till kommande LIA-perioder (praktik men också för ”riktiga projekt” som eleverna ska jobba med).

Läs gärna mer om hur vi jobbar och hur vi kan vara er digitala partner – Anlita oss

Önskar dig en fortsatt fin dag! /Anna